Villa (Willich) avgust

Villa (Willich) avgust (1810-1878) - vodja frakcije v komunistične lige, ki je eden od pobudnikov za njeno razdelitev, pruski uradnik v pokoju. Med vstajo Baden-Pfalz v 1849 poveljnik prostovoljcev; v državljanski vojni v Združenih državah 1861-65 brigadirjev norterji.

Veliki enciklopedijski slovar. 2000.