, Kjer, kjer je

Kje, kjer adv. Razg. Povsod, povsod, v mnogih krajih. Oh, nisem bil niti lepši od naših krajev.

Enciklopedijski slovar. 2009.