Vodovarstveni FOREST

gozdov vodovarstvenih - kategorijo gozda dodeljeno ohranjanju vode cona (ob bregovih rek in rezervoarjev velikih), za izboljšanje ravnotežja vode, vodni režim in zmanjševanju erozije tal.

Veliki enciklopedijski slovar. 2000.