ŠTevilke 18: 20

In Jahve reče Aronu: v svoji deželi ne boste imeli nobenega dediščine, niti med njimi ne bo nobenega dela; Jaz sem tvoja in tvoja dediščina med Izraelovimi sinovi; Drugič. 10: 9. 18: 2 Začetek. 13: 14 13: 33 Ezek. 44: 28

Sveto pismo. Stari in novi zavesti. Sinodalni prevod. Biblijska enciklopedija. . lok. Nicephorus. 1891.