ČEtrta knjiga Samuela 23: 4

in kralj ukazal Hilkijin velikemu duhovniku in duhovnike, drugi in je stal stražar na pragu, da bi iz templja Gospodu vseh plovil, ki so bile narejene za Baala in za nasadu, in za vso vojsko nebeško ter jim je zažgal brez Jeruzalema v dolini Kidron , in [naročeno] je bil njihov pepel prenesen v Bethel. 3Kar. 15: 13

Sveto pismo. Stari in novi zavesti. Sinodalni prevod. Biblijska enciklopedija. . lok. Nicephorus. 1891.