Sverzhevsky Ludwig I.

Sverzhevsky Ludwig I. (1867-1941), Otorinolaringolog, Častni znanstvenik RSFSR (1934), ustanovitelj znanstvene šole. Opisal je kliniko trde šankre tonzil, amiloidozo grla, mastoiditis pri tifusu.

Veliki enciklopedijski slovar. 2000.