Kockar

SIRITOR -a; m. Pri lovu psov: lovec, gonilnik.

Enciklopedijski slovar. 2009.