Olivema

(višina šotor) - ime od naslednjih oseb :. A) (Genesis 36: 2), hči Anine sina Sibeon Hivite, ene žene Ezavove in mati treh sinov od njega (5, 14, 18) . Njen oče, Ana ( v. 14-25), zlasti vidno na dejstvu, da je odkril vzmeti v puščavi. V 26 Ch. knjiga. Genesis (34) Ezavove pravi, da se je poročil Judith hčerko Beera Hivite, ki je, po mnenju nekaterih, je ista oseba kot Oholibame. b) (Geneza 36: 41) je eden izmed starešin Edoma.

Biblija. Stari in novi zavezi. Sinodalni prevod. Biblijska enciklopedija. . lok. Nicephorus. 1891.