Og

(Numbers 21:33, Numbers 32:33, Deuteronomy 1: 4, Deuteronomy 3:11, 13, Deuteronomy 4:47, vec 31: 4; 2: 10; 12: 4; 13: 12, 30, 31; 3 Kralji 4:19; Devet: 9:22; Psalm 134: 11; Psalm 135: 20) je Amorejski kralj v Bashanu, Velika rast in imela je veliko utrjenih mest. Zmaga Mojzesa nad njim je bila vedno pomemben dogodek v zgodovini judovskega ljudstva.

Biblija. Stari in novi zavezi. Sinodalni prevod. Biblijska enciklopedija. . lok. Nicephorus. 1891.