Obadiah

'Obadija (služabnik, kratkega služabnik) -a) (3Tsar 18: .. 3, 4-7, 16) - vodja palače Ahabove, ki skril sto preroki iz Jezebela in jih hranili; b) (1Ch 6: 44) - iz rodu Merari levit, eden izmed prednikov Ethan ;. c) (2. kronika 29:12) - oče (prednik) Kiš; g) (Rzd 10: 26) - Izraelski ( element 25) otrok (otrok) Elam, ki ima žena inoplemenku; .. e) (Obadija 1: 1) - eden od manjših prerokov, in o izvoru življenja, ki niso vedeli nič ..

Biblija. Stari in novi zavezi. Sinodalni prevod. Biblijska enciklopedija. . lok. Nicephorus. 1891.