Obadija iz knjige preroke

'Obadija pror'oka kn'iga - 31th knjigi Stare zaveze, četrti v nizu majhnih knjig prerokov ( videti The Bible.), The kratka knjiga stare zaveze in najtežje pri določanju časa pisanja. Knjiga obsoja Edomce gloating na enem porazu Jeruzalema in napovedal svoj opustošenje. To je komaj govori o invaziji Kaldejcev pri 586 g. pre-RH , kot eden od nje (Obadija 1 :. 1 -9) navaja Jer (Jer 49:. 7 -16). V tem primeru, v njem, . , pripoveduje o ropanje Jeruzalemu dejanja Jorama (2 Chronicles 21 :. 17), nato pa je bilo napisano v 9 v. do -RH , vendar, mogoče. in prej.

Biblija. Stari in novi zavezi. Sinodalni prevod. Biblijska enciklopedija. . lok. Nicephorus. 1891.