Točke 8: 19

in glede na levite Aronu in njegovim sinovom izmed sinov Izraelovih, da opravljajo službo sinov Izraelovih pri sestankom šotorov in je služil kot oporišča za Izraelove sinove, da pridejo na Izraelovim sinovom, ko so Izraelci si nato ogledali svetišče. Številke. 3: 9

Sveto pismo. Stari in novi zavesti. Sinodalni prevod. Biblijska enciklopedija. . lok. Nicephorus. 1891.