Ishiya

(beseda ni natančno definirana) - ime naslednjih štirih oseb: a) (1 Chronicles 7: 3), eden od sinov. Izrahi, potomec Isačarja. b) (1 Chron 23 :. 20) sinovi Uziel, sin Kehatov, sin Levijev. c) (1 Chron 24 :. 21) sin Rehabiah, njegov sin Eliezerova, ena z žrebom, da predložijo svoje ministrstvo v cerkvi. g) (Ezra 10 :. 31), eden izmed sinov Harimovih, ki so se vrnili iz ujetništva v dnevih Ezra in Nehemija, in je imel nenavadne žene.

Biblija. Stari in novi zavesti. Sinodalni prevod. Biblijska enciklopedija. . lok. Nicephorus. 1891.