Grozdje

vinogr'ad (Naya loz'a) - niso omenjeni v Svetem pismu na zgodbo o poplavi, in nato, še posebej po sprostitvi Izraelcev iz Egipta, se pogosto uporabljajo kot simboličen način za opis svoje življenje in svoje odnose svojemu Bogu. Grozdje je bilo gojiti v Palestini povsod in veliko pozornosti je bilo namenjeno temu. Zakon, skupaj s polji in drugega premoženja ter daje podrobna navodila o vinogradih. Čistega trta (vinograd), je simbol miru in blaginje. Gospod Jezus Kristus sam poimenoval prava trta, in njegovi učenci - njene podružnice. Zadnja tempelj ( cm. ), obnovljena in okrašena s Herodom, je bil nad vhodom veliko zlato podobo vinske trte.

Biblija. Stari in novi zavezi. Sinodalni prevod. Biblijska enciklopedija. . lok. Nicephorus. 1891.