Gozan

(soteska, soteska, morda - kamnolom pomembno korena: razdeliti narazen) - reka v Asiriji, na obali, od katerih so bile dodeljene v ujetništvu Izraelci Fulom Feglafelassarom in Shalmaneser (4Tsar 17: 6. 4 Kings 18: 11, 1 Chronicles 5:26). Položaj reke in območja, ki ga obkrožajo, se določi drugače. Najverjetneje se je nadaljeval, da Gavzanite (Medijci mesta) ali Mygdonia. V bližini goza nadaljevala Haboru (zdaj Khabur), stranska veja Evfrat. Okolica z Gozanom je očitno bila Halah.

Biblija. Stari in novi zavesti. Sinodalni prevod. Biblijska enciklopedija. . lok. Nicephorus. 1891.