Goliath

Goli'af (1 Samuel 17: 4. 23; 1 Sam 21: 9; 1 Sam 22: 10; 2 Sam 21: 19; 1Ch 20: 5) - Filistejac velikanski iz Gat predvidoma , eden izmed Anakim (Josh 11: ...... 22), zadela mladega Davida kamen z zanko (v 2 Sam 21: 19, se zdi, da je tipkarska napaka Prepisivač, za hebrejsko besedo "Betlehem" se bere kot "Lahmi, brat" - NRC .. 1 Chronicles 20: 5)

Sveto pismo Stare in Nove zaveze Sinoidalny prevod Biblije enciklopedija arhitekt Nikifor 1891.

-