Taurus zlato

(cast) (Ex 32: 4) - poganski idol, ali idol, Aaron, ki jo je močno pozivom sinov Izraelovih zgrešil dolgo odsotnost Mojzesu na gori Sinaj, in ki so želeli imeti vidnih podoba božanstva: on je verjetno nastala v obliki egiptovske črne Priest. bikov Apisa ali beli bik Mnevisa. Iz Svetega pisma vemo, kako strogo sodišče razume ljubitelje ulito tele in najboljšo idol ( Ex. pogl. 32). glej << Aaron.

Biblija. Stari in novi zavezi. Sinodalni prevod. Biblijska enciklopedija. . lok. Nicephorus. 1891.