Gogh

a) (1 Chronicles 5: 4) - sin Šemaje, sin Joela, od potomci patr. Reuben, prvi rojen od Jakoba; b) (Rev. 15: 7) sv. ap. in ev. John teolog, govorimo o času Antikrista, uporablja tudi ime: Gogh in Magog , očitno pomeni, s onymi ne imena kapitanov, in zemljišča, ljudje in vsa kraljestva, še povečala v zadnjih dneh na svetu, o zapeljevanju hudiča pred svetim Bogom in Kristusovem kraljestvu, in da propade s svojo zapeljivca v jezeru ognja in žveplo. Samoumevno je, da se to nanaša na najnovejše čase sveta in Cerkve; c) (Ezekiel 38: 39) ime ljudi, ki so se naselili v deželi Magog. Po Plinij (V, 25), je bilo ime Goga in Magog imenuje asirski kralji asirski in njenih sosednjih državah.

Biblija. Stari in novi zavesti. Sinodalni prevod. Biblijska enciklopedija. . lok. Nicephorus. 1891.