Ophoniel

(Lion Boga): a) (Jozue 1: 13, Joshua 15: .. 16, 17) - prva izmed sodnikov Izraelovih, sin Kenaza, Kalebov mlajšega brata. Vzel mesto Kirjathsepher, in ki jih je prejel kot nagrado za ženo sam hčerko Kaleb, Aksa (Jozue 15 :. 16, 17). Po smrti Jozuetu, verjetno po 30 letih, ko so Izraelci so poročeni hčere Chanaan, padel v malikovanje in bili kaznovani za osmiletnim suženjstva kralj Mezopotamije, potem pa zaradi svoje kesanje, Gospod jih je postavljeno v imenu Otniela. Bilo duh Gospodov , izvestvuet o tem Priest. pisatelj in je bil sudieyu Izrael ... in Gospod je dal v roke Chushanrishathaim kralja Mezopotamiji (sodniki 3: 10.). Bil je sudieyu Izraela do svoje smrti in deželo Izrael 40 let, da uživajo v miru (sodniki 3 :. 11). Po (1 Chronicles 4 :. 13, 14) Otniela imel sinove, od katerih eden je imenoval Hafaf , in druge Meonafay . b) (Jude 6:15) je oče Khavriya, eden od vodij 999. Vetulia, obkrožena s Holofernesom. Biblija. Stari in novi zavesti. Sinodalni prevod. Biblijska enciklopedija. . lok. Nicephorus. 1891.