Slava

sl'ava - prisotnost Boga in izraz njegove moči (Ex 14: 17; Ex 24: 16 -17, Exodus 33: 18 -19; Num 14: 21 -22 .... ; 3Tsar 8 :. 11; Rim 6: 4 .; Rev 15: 8). hvalnica (2. kronika 30:22, Luka 17:15); čast (Jos 7 :. 19; Ney 5 :. 13; Jer 13 :. 16; Same 9: 24.); moč in duhovni vpliv človeka (Num 27: 20); vidna razlika (Izhod 28: 2, 40); duša človeka (Ps 56: 9, Psalm 107: 2).

Biblija. Stari in novi zavezi. Sinodalni prevod. Biblijska enciklopedija. . lok. Nicephorus. 1891.