Givwephone

(vidno mesto) (Joshua 19 :. 44) - mesto, plemena Dan kasneje predal z vsemi predmestji do levitov (Jozue 21: 23.). V vladavine Nadabom kralja Izraelovega, je pripadal Filistejcem. Med obleganjem mesta, je Nadabom zahrbten ubil Baše, kralja Izraelovega, da bi kasneje (3Tsar 15 :. 27). Mesto Gibeton, verjetno, ki leži zelo blizu meje Filistejcev, in je bil zaseden, ker Filistejci. Izraelci, očitno brez uspeha, so ga poskušali iztegniti iz rok. V Onomastiki Eusebija se imenuje majhno naselje , ki nosi ime: Gabe , v 17 Roman. milje od Cezareje.

Biblija. Stari in novi zavesti. Sinodalni prevod. Biblijska enciklopedija. . lok. Nicephorus. 1891.