Rodijo

rod'it - ki ni v običajnem pomenu besede je včasih globlji pomen v svetih spisih kažejo potomec (biti prednik). Torej, ex. , v 1 par. 2: 46 je rekel, da je Efa rodila Gazaz, čeprav je bil slednji sin (ali potomec) Harana, njenega sina (ali potomca) in v Mattu. 1: 8 pravi, da je Joram rodil Ozijo (Azarija), med njimi pa so bili tudi Ahazija, Joaš in Amazija (1. Kron. 3: 11-12). V zvezi s tem je tudi delček 1 Par. 2: 9 -15 ( glej pod diagramom). ( glej tudi Cain, b, sin) | Esrom | (v Egipt, Geneza 46:12) | | || Aram | (več kot 300 let je minilo) | | || Aminadav || | | || Naasson, Elisabeth | (iz Egipta, Izhod 6:23) | | || Losos || | | || Boaz | (preteklo več kot 450 let) | | | || Ovid || | | || Jesse | (Savlovo čas) | | | || David |

Sveto pismo. Stari in novi zavezi. Sinodalni prevod. Biblijska enciklopedija. . lok. Nicephorus. 1891.