Gilo

(odprtje) (Joshua 15 :. 61) - mesto iz Judovega rodu, rojstnem kraju in prebivanje Ahitofela, svetovalec David (2 Samuel 15:. 12), v kateri je storil samomor (17: 23). Položaj Gilota še vedno ni natančno določen, čeprav v Princu. Joshua to mesto in se omenja skupaj z drugimi do ju. ali s. -z. iz Hebrona.

Biblija. Stari in novi zavesti. Sinodalni prevod. Biblijska enciklopedija. . lok. Nicephorus. 1891.