Gilead

Gala'ad (neenakomerno) i) obsežno območje na vzhodni strani Jordana, ki se razteza od reke Arnona na jugu severno Oga (4Tsar 10 :. 33). Ta dežela je bila znana po dobrih pašnikih, bogatih z vegetacijo, in so bila dana plemena Ruben in Gad. Včasih se to ime imenuje celotna dežela vzhodno od Jordana (Deuteronomy 34: 1, Joshua 22: 9). (. 11 Sodišče: 1): Jair sodnik Izrael (. Sodišče 10 3), in Jefte in Ilija (. 3Tsar 17: 1), je prišel z Gileáda (v času Kristusa, to področje imenuje Perea); b) (hrib priča) (Genesis 31 :. 47 -48) - ime kup kamenja (pisanje originala se razlikuje od drugih mest), posuto z Jakobom po spravi z Labanu (v v 49 imenovan Micpo ,. Lavan jo je poklical na aramejskem egar-Sagadoufi); c) (številke 26, 29, 30; num 27: 1; Nav 17: 1, 3; Sodišče 11: 1, 2, 1Ch 2: 21; 1Ch 7: 14) - sin Makira sin ...... Manasseh; d) (1 Chron. 5:14) - analogno. Buz, in; e) (Hosea 6: 8, Hosea 12:11) je mesto v Gileadu, je možno, da je mesto Gilead, , Ramof in.

Biblija. Stari in novi zavezi. Sinodalni prevod. Biblijska enciklopedija. . lok. Nicephorus. 1891.