Gergesia

(glina) (Geneza 10 :. 16) - eden Chanaan narodov, katerih imetje je bila dana od Boga Izraelcem (Gen 15: 21. , V 7. uri). Prednik njegov prepozna Girgašani, peti sin Kanaan. Od Jozue (Jozuetu 24 :. 11) je razvidno, da GERGES živel na zahodni strani Jordana. Po Jožefu, v njegovem času o Gergesiakh nič ni bilo znano, razen enega imena. V vsakem primeru, ne sme Girgašani čas do države Gergisinskoy je navedeno v (Mt 8 :. 28).

Biblija. Stari in novi zavesti. Sinodalni prevod. Biblijska enciklopedija. . lok. Nicephorus. 1891.