Hera

(zrno, žito) (Izhod 30: 13, Ezekiel 45:12) je dvajset del svetega šekla, najmanjša enota hebrejske teže. II. Hera (sovraštvo, spori) - ime štirih oseb: a) eden od sinov ali potomcev Benjamina. V knjigi . (Geneza 46: 21) se omenja med tistimi, ki so se z Jakobom preselili v Egipt. Bil je sin Bele (1. Kron 8: 3); b) (sodniki 3:15) oče sodnika Aodusa; c) (2 Samuel 16: 5) Semeemov oče iz Bakurima, Benjaminovca; d) (1 Chron 8: 7) je eden od sinov Yehude, ki so živeli v Gebi.

Biblija. Stari in novi zavesti. Sinodalni prevod. Biblijska enciklopedija. . lok. Nicephorus. 1891.