Gamona

(pada mnogopogrebatelnoe) - ime za mesto v prerokbe Ezekiel (Ez 39 :. 11, 16) in očitno ima alegorični vrednost, pri kateri očitno zdi boj poganstvo in kraljestev zemljo z kraljestvu Bog, katerega konec je označen v Razodetju Janeza (Rev. 20: 7, 9).

Biblija. Stari in novi zavesti. Sinodalni prevod. Biblijska enciklopedija. . lok. Nicephorus. 1891.