Plamena, peskanje

plamena, peskanje - peskanje metoda z uporabo posebnih vložkov (npr kardoks, erdoks.) Vsebuje močno stisnjene negorljiv plin ali negorljive. Uporablja se za lomljenje kamenja v rudnikih, ki so nevarni za plin in prah.

Veliki enciklopedijski slovar. 2000.