Prisiljen

Prisiljeno th, th. Obsojen s prisilom ali po potrebi, odvisno od vrste. okoliščin. V. odhod. Prvo pristajanje (ni predvideno odhodu zrakoplova). V. preprosto. Druga tišina. Prvo priznanje. Prisiljeni, prislov. V. ustavi.

Enciklopedijski slovar. 2009.