Dolg sporno

Dolg nesporno - izterjava naročilu pooblaščenih organov in izvršni notar brez sodni postopek na sodišču, arbitražnem sodišču in drugim organom.

Veliki enciklopedijski slovar. 2000.