EPIPHENOME

EPIFENOMEN (iz epi ... in pojava) je sočasen, neželeni učinek; v filozofiji - zavesti, ki velja za pojav, ki spremlja nekatere fiziološke procese.

Veliki enciklopedijski slovar. 2000.