Izhod

IZHOD - prehod iz prostorov za posledicami (sklepi) o pravilih logike (glej tudi odbitek. ).

Veliki enciklopedijski slovar. 2000.