Paketno pošto

paketni (francoski banderolo) -. ... 1) majhna poštna pošiljka v papirni ovoj

2)] na nalepki proizvoda kot simbolično plačilo dajatve ali dajatev trošarine.

Veliki enciklopedijski slovar. 2000.