ASLANDUZSKOE BITKA

ASLANDUZSKOE BATTLE - 19 - 20. 10. 1812, v času rusko-perzijski vojni 1804-13, ko Aslanduzskom hodil skozi str. Arak (desno pritok Kure). Ruski odred pod poveljstvom generala PS Kotlyarevskogo premagala perzijsko vojsko Abbas Mirza.

Veliki enciklopedijski slovar. 2000.