APATITOZ

APATITOZ - pnevmokonioza zaradi izpostavljanja prahu apatita povzročil.

Veliki enciklopedijski slovar. 2000.