Amalric (Amalric) Bensky

Amalric (Amalric) Bensky (umrl cca 1207 ..) - srednjeveško mistika, ustanovitelj verske sekte amalrikan. Študiral je na Univerzi v Parizu. Njegova Panteistički nauk je bil obsojen v Parizu (1210) in Laterana (1215) baziliki v Rimu.

Veliki enciklopedijski slovar. 2000.