1Par. 11: 2

In včeraj, in dan, tudi takrat, ko je bil Savel kralj, si vodil ven in prinesla v Izraelu, in Gospod, tvoj Bog, je rekel, da vas, "se vas pasel moje ljudstvo Izraela, in bodeš vladarja nad svojim narodom Izraelom ". 1Kar. 16: 13 1 Kralji. 18: 6 Ps. 77: 71

Biblija. Stari in novi zavezi. Sinodalni prevod. Biblijska enciklopedija. . lok. Nicephorus. 1891.