1Par. 10: 4

In Šaul je rekel svojemu orožniku: "Potegni svoj meč in mi jih zakolji, da ne bi prišel k neobrezanemu in zlorabljal mene." Toda plemič se ni upal, ker je bil zelo prestrašen. Potem je Saul vzel svoj meč in padel na to. Sodišče. 9: 54 1 Kings. 31: 4

Sveto pismo. Stari in novi zavezi. Sinodalni prevod. Biblijska enciklopedija. . lok. Nicephorus. 1891.